Junior Bonner (1972) - Steve McQueen

Junior Bonner (1972) - Steve McQueen